Radio Reportagen

Dir hutt d'Wuert - Spezial 1. Deel

20.11.2017 - 12:15

Um Weltdag vun de Kannerrechter kréien d'Kanner aus dem Kannerrot vun der Gemeng Sandweiler d'Recht dem Educatiounsminister Claude Meisch déi Froen, déi si wierklech interesséieren. Lauschtert hei nach emol d'Froe vun de Kanner an d'Äntwerte vum Minister:
20/11/2017 Dir hutt d'Wuert - Kanner froen den Educatiounsminister 12h10