Radio Reportagen

Weltkannerdag - Malala

20.11.2018 - 13:45

Um Weltkannerdag geet et drëms iwwert d'Kannerrechter ze informéieren an sech dofir anzesetzen dass déi och op der ganzer Welt respektéiert ginn. D'Schüler aus dem Cycle 3.2 vu Wolz hu sech am Virfeld vum Weltkannerdag natierlech mat dësem Sujet ausernee gesat, an déi heite 5 soen Iech och wéi:
20/11/2018 WKD Malala 13h45