EU-ParlamentKonsequenzen nom Diesel-Skandal

D'EU-Parlament debattéiert en Dënschden iwwert d'Konsequenzen, déi aus dem Diesel-Skandal bei Volkswagen an aneren Automobilproduzente musse gezu ginn.

Den Deputéierte läit an Tëscht den Ofschlossrapport vun der Enquêtëkommissioun vir. Doranner gëtt der Europäescher Kommissioun an den nationalen Autoritéiten vun den EU-Länner virgeheit net mat Zäite reagéiert ze hunn. Duerno stëmmt de Plenum iwwert eng Resolutioun of, an där d'Kommissioun an d'Memberstaaten opgefuerdert ginn, d'Autosproduzente méi efficace ze kontrolléieren.