VIDEO - Dat schwaarzt Joer 201835 Verkéiersdoudeger gouf et, 11 méi wéi 2017

2018 war e schwaarzt Joer a Saache Verkéiersaffer. 35 Doudeger, dat sinn der 11 méi ewéi nach 2017.

2018: 35 Doudeger gouf et - 11 méi wéi 2017 (02.01.2019)
2018 war e schwaarzt Joer a Saache Verkéiersaffer. 35 Doudeger, dat sinn der 11 méi ewéi nach 2017.
An och wann een dës Zuel relativéiere muss, sou ass dach all Affer eent ze vill. Vun engem grujelege Joer schwätzt de President vun der AVR, wann en iwwer d'Zuel vu Verkéiersdoudeger 2018 schwätzt. Hannert all Victime géif och e Familljeschicksal stiechen.

Enttäuscht ass d'Associatioun vun de Verkéiersdoudeger iwwer den aktuelle Koalitiounsaccord. Den Transportminister weist och dorops hin, datt bei deene 35 Verkéiersaffer och eng Rei Suiciden a Malaisen de Grond fir déidlech Accidenter gewiescht wären.

D'Kombinatioun Vitess an Alkohol géif nach ëmmer vu ville Chaufferen ënnerschat ginn. Virun allem vu Jonken. Hei kéint de "Radar tronçon" entgéintwierken.

Zanter gläich 3 Joer ginn et d'Radare laanscht d'Stroossen. Dernieft gëtt versicht, d'Beem duerch Leitplanken ofzesécheren. Dëst wäre Mesuren, déi gräife géifen. Lo kéint een d'Vitess op de Landstroossen nach vun 90 op 80 km/h reduzéieren.

Méi spéit am Joer wëll den Transportministère eng detailléiert Analys vum Joer 2018 presentéieren.