Automag: Chauffeur vum Tram

01.01.2018 - 12:15

Vill Gléck am neie Joer, dat ass dee Saz deen haut land-op land-of am meeschte wäerte de Leit iwwer d’Lëpse kommen.  Em Wënsch geet et och haut am Automag. Den 10. Dezember 2017 war jo mat der Aweiung vum Tram en ganz besonneschen Dag. Elo gehéiert en also zum deegleche Stroosseverkéier. Wat wënscht ee sech dann do esou fir 2018 als  Chauffer vum Tram? De Christian Schmit, hat dowéinst Rendez-vous mam Ricky Friedrich, a war mat deem am Tram ënnerwee.
01/01/2018 Automag: Chauffeur vum Tram