Mark Modell
Kategorie kW Motor
Max. Tax Min. Präis Max. Präis

No engem Begrëff sichen (Mark, Modell, Motor):

[1] [2] [3] [4] [>>]

Modell & MotorFinitiounkWPräisTax
Volvo S60 (03/2018)
T2 GeartronicKinetic90 kW30.703,00 €80 €
T2 GeartronicDynamic Edition90 kW33.266,00 €80 €
T2 GeartronicMomentum90 kW33.411,00 €80 €
T2 GeartronicSummum90 kW35.490,00 €80 €
T3Kinetic112 kW30.723,00 €78 €
T3Dynamic Edition112 kW33.286,00 €78 €
T3Momentum112 kW33.431,00 €78 €
T3Summum112 kW35.510,00 €78 €
T3R-Design112 kW35.703,00 €78 €
T3 GeartronicKinetic112 kW32.831,00 €80 €
T3 GeartronicDynamic Edition112 kW35.394,00 €80 €
T3 GeartronicMomentum112 kW35.539,00 €80 €
T3 GeartronicSummum112 kW37.618,00 €80 €
T3 GeartronicR-Design112 kW37.811,00 €80 €
T4Kinetic140 kW32.057,00 €78 €
T4Dynamic Edition140 kW34.620,00 €78 €
T4Momentum140 kW34.765,00 €78 €
T4Summum140 kW36.844,00 €78 €
T4R-Design140 kW37.037,00 €78 €
T4 GeartronicKinetic140 kW34.165,00 €80 €
T4 GeartronicDynamic Edition140 kW36.728,00 €80 €
T4 GeartronicMomentum140 kW36.873,00 €80 €
T4 GeartronicSummum140 kW38.952,00 €80 €
T4 GeartronicR-Design140 kW39.145,00 €80 €
T5 GeartronicMomentum180 kW40.508,00 €95 €
T5 GeartronicSummum180 kW42.587,00 €95 €
T5 GeartronicR-Design180 kW42.781,00 €95 €
T6 AWD GeartronicMomentum225 kW45.672,00 €125 €
T6 AWD GeartronicSummum225 kW47.751,00 €125 €
T6 AWD GeartronicR-Design225 kW47.945,00 €125 €
D2Kinetic88 kW29.630,00 €53 €
D2Dynamic Edition88 kW32.193,00 €53 €
D2Momentum88 kW32.338,00 €53 €
D2Summum88 kW34.417,00 €53 €
D2R-Design88 kW34.610,00 €53 €
D2 GeartronicKinetic88 kW31.738,00 €68 €
D2 GeartronicDynamic Edition88 kW34.301,00 €68 €
D2 GeartronicMomentum88 kW34.446,00 €68 €
D2 GeartronicSummum88 kW36.525,00 €68 €
D2 GeartronicR-Design88 kW36.718,00 €68 €
D3Kinetic110 kW31.854,00 €64 €
D3Dynamic Edition110 kW34.417,00 €64 €
D3Momentum110 kW34.562,00 €64 €
D3Summum110 kW36.641,00 €64 €
D3R-Design110 kW36.834,00 €64 €
D3 GeartronicKinetic110 kW33.962,00 €68 €
D3 GeartronicDynamic Edition110 kW36.525,00 €68 €
D3 GeartronicMomentum110 kW36.670,00 €68 €
D3 GeartronicSummum110 kW38.749,00 €68 €
D3 GeartronicR-Design110 kW38.942,00 €68 €
D4Kinetic140 kW34.204,00 €64 €
D4Dynamic Edition140 kW36.767,00 €64 €
D4Momentum140 kW36.912,00 €64 €
D4Summum140 kW38.991,00 €64 €
D4R-Design140 kW39.184,00 €64 €
D4 AWD GeartronicKinetic140 kW41.398,00 €141 €
D4 AWD GeartronicMomentum140 kW41.398,00 €141 €
D4 AWD GeartronicSummum140 kW43.477,00 €141 €
D4 AWD GeartronicR-Design140 kW43.671,00 €141 €
D4 GeartronicKinetic140 kW36.370,00 €81 €
D4 GeartronicDynamic Edition140 kW38.933,00 €81 €
D4 GeartronicMomentum140 kW39.078,00 €81 €
D4 GeartronicSummum140 kW41.157,00 €81 €
D4 GeartronicR-Design140 kW41.350,00 €81 €
D5 GeartronicMomentum165 kW41.340,00 €85 €
D5 GeartronicSummum165 kW43.419,00 €85 €
D5 GeartronicR-Design165 kW43.613,00 €85 €
Volvo S60 (09/2017)
Polestar AWDPolestar270 kW63.579,00 €150 €
Volvo S60 Cross Country (03/2018)
T5 AWDCross Country Plus180 kW44.714,00 €131 €
T5 AWDCross Country Pro180 kW47.374,00 €131 €
D3Cross Country Plus110 kW36.012,00 €79 €
D3Cross Country Pro110 kW38.672,00 €79 €
D3 GeartronicCross Country Plus110 kW38.178,00 €86 €
D3 GeartronicCross Country Pro110 kW40.838,00 €86 €
D4Cross Country Plus140 kW39.058,00 €79 €
D4Cross Country Pro140 kW41.718,00 €79 €
D4 AWD GeartronicCross Country Plus140 kW43.544,00 €147 €
D4 AWD GeartronicCross Country Pro140 kW46.204,00 €147 €
D4 GeartronicCross Country Plus140 kW41.224,00 €86 €
D4 GeartronicCross Country Pro140 kW43.884,00 €86 €
Volvo S90 (09/2018)
T4 GeartronicMomentum140 kW47.238,00 €111 €
T4 GeartronicR-Design140 kW49.897,00 €111 €
T4 GeartronicInscription140 kW51.541,00 €111 €
T5 GeartronicMomentum184 kW51.492,00 €110 €
T5 GeartronicR-Design184 kW54.151,00 €110 €
T5 GeartronicInscription184 kW55.795,00 €110 €
T6 AWD GeartronicMomentum228 kW59.808,00 €148 €
T6 AWD GeartronicR-Design228 kW62.467,00 €148 €
T6 AWD GeartronicInscription228 kW64.111,00 €148 €
D3Momentum110 kW43.998,00 €98 €
D3R-Design110 kW47.286,00 €98 €
D3Inscription110 kW48.978,00 €98 €
D3 GeartronicMomentum110 kW46.222,00 €102 €
D3 GeartronicR-Design110 kW48.349,00 €102 €
D3 GeartronicInscription110 kW50.332,00 €102 €
D4 GeartronicMomentum120 kW48.688,00 €98 €
D4 GeartronicR-Design120 kW51.976,00 €98 €
D4 GeartronicInscription120 kW53.668,00 €98 €
D4 GeartronicMomentum140 kW48.688,00 €98 €
D4 GeartronicR-Design140 kW51.976,00 €98 €
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T2 Geartronic
Motor:Benzin
kW:90
Tax:80 €
Präis:30.703,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T2 Geartronic
Motor:Benzin
kW:90
Tax:80 €
Präis:33.266,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T2 Geartronic
Motor:Benzin
kW:90
Tax:80 €
Präis:33.411,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T2 Geartronic
Motor:Benzin
kW:90
Tax:80 €
Präis:35.490,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3
Motor:Benzin
kW:112
Tax:78 €
Präis:30.723,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3
Motor:Benzin
kW:112
Tax:78 €
Präis:33.286,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3
Motor:Benzin
kW:112
Tax:78 €
Präis:33.431,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3
Motor:Benzin
kW:112
Tax:78 €
Präis:35.510,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3
Motor:Benzin
kW:112
Tax:78 €
Präis:35.703,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3 Geartronic
Motor:Benzin
kW:112
Tax:80 €
Präis:32.831,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3 Geartronic
Motor:Benzin
kW:112
Tax:80 €
Präis:35.394,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3 Geartronic
Motor:Benzin
kW:112
Tax:80 €
Präis:35.539,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3 Geartronic
Motor:Benzin
kW:112
Tax:80 €
Präis:37.618,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T3 Geartronic
Motor:Benzin
kW:112
Tax:80 €
Präis:37.811,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4
Motor:Benzin
kW:140
Tax:78 €
Präis:32.057,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4
Motor:Benzin
kW:140
Tax:78 €
Präis:34.620,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4
Motor:Benzin
kW:140
Tax:78 €
Präis:34.765,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4
Motor:Benzin
kW:140
Tax:78 €
Präis:36.844,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4
Motor:Benzin
kW:140
Tax:78 €
Präis:37.037,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:80 €
Präis:34.165,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:80 €
Präis:36.728,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:80 €
Präis:36.873,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:80 €
Präis:38.952,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:80 €
Präis:39.145,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 Geartronic
Motor:Benzin
kW:180
Tax:95 €
Präis:40.508,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 Geartronic
Motor:Benzin
kW:180
Tax:95 €
Präis:42.587,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 Geartronic
Motor:Benzin
kW:180
Tax:95 €
Präis:42.781,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T6 AWD Geartronic
Motor:Benzin
kW:225
Tax:125 €
Präis:45.672,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T6 AWD Geartronic
Motor:Benzin
kW:225
Tax:125 €
Präis:47.751,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T6 AWD Geartronic
Motor:Benzin
kW:225
Tax:125 €
Präis:47.945,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Polestar
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:Polestar AWD
Motor:Benzin
kW:270
Tax:150 €
Präis:63.579,00 €
Läschten Update:09/2017
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2
Motor:Diesel
kW:88
Tax:53 €
Präis:29.630,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2
Motor:Diesel
kW:88
Tax:53 €
Präis:32.193,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2
Motor:Diesel
kW:88
Tax:53 €
Präis:32.338,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2
Motor:Diesel
kW:88
Tax:53 €
Präis:34.417,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2
Motor:Diesel
kW:88
Tax:53 €
Präis:34.610,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2 Geartronic
Motor:Diesel
kW:88
Tax:68 €
Präis:31.738,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2 Geartronic
Motor:Diesel
kW:88
Tax:68 €
Präis:34.301,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2 Geartronic
Motor:Diesel
kW:88
Tax:68 €
Präis:34.446,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2 Geartronic
Motor:Diesel
kW:88
Tax:68 €
Präis:36.525,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D2 Geartronic
Motor:Diesel
kW:88
Tax:68 €
Präis:36.718,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:64 €
Präis:31.854,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:64 €
Präis:34.417,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:64 €
Präis:34.562,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:64 €
Präis:36.641,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:64 €
Präis:36.834,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:68 €
Präis:33.962,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:68 €
Präis:36.525,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:68 €
Präis:36.670,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:68 €
Präis:38.749,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:68 €
Präis:38.942,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:64 €
Präis:34.204,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:64 €
Präis:36.767,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:64 €
Präis:36.912,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:64 €
Präis:38.991,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:64 €
Präis:39.184,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 AWD Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:141 €
Präis:41.398,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 AWD Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:141 €
Präis:41.398,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 AWD Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:141 €
Präis:43.477,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 AWD Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:141 €
Präis:43.671,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Kinetic
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:81 €
Präis:36.370,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Dynamic Edition
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:81 €
Präis:38.933,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:81 €
Präis:39.078,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:81 €
Präis:41.157,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:81 €
Präis:41.350,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D5 Geartronic
Motor:Diesel
kW:165
Tax:85 €
Präis:41.340,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:Summum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D5 Geartronic
Motor:Diesel
kW:165
Tax:85 €
Präis:43.419,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D5 Geartronic
Motor:Diesel
kW:165
Tax:85 €
Präis:43.613,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Plus
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 AWD
Motor:Benzin
kW:180
Tax:131 €
Präis:44.714,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Pro
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 AWD
Motor:Benzin
kW:180
Tax:131 €
Präis:47.374,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Plus
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:79 €
Präis:36.012,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Pro
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:79 €
Präis:38.672,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Plus
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:86 €
Präis:38.178,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Pro
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:86 €
Präis:40.838,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Plus
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:79 €
Präis:39.058,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Pro
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4
Motor:Diesel
kW:140
Tax:79 €
Präis:41.718,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Plus
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 AWD Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:147 €
Präis:43.544,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Pro
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 AWD Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:147 €
Präis:46.204,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Plus
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:86 €
Präis:41.224,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S60/V60
Karosserie:S60 Cross Country
quipement:Cross Country Pro
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:86 €
Präis:43.884,00 €
Läschten Update:03/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:111 €
Präis:47.238,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:111 €
Präis:49.897,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Inscription
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T4 Geartronic
Motor:Benzin
kW:140
Tax:111 €
Präis:51.541,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 Geartronic
Motor:Benzin
kW:184
Tax:110 €
Präis:51.492,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 Geartronic
Motor:Benzin
kW:184
Tax:110 €
Präis:54.151,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Inscription
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T5 Geartronic
Motor:Benzin
kW:184
Tax:110 €
Präis:55.795,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T6 AWD Geartronic
Motor:Benzin
kW:228
Tax:148 €
Präis:59.808,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T6 AWD Geartronic
Motor:Benzin
kW:228
Tax:148 €
Präis:62.467,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Inscription
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:T6 AWD Geartronic
Motor:Benzin
kW:228
Tax:148 €
Präis:64.111,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:98 €
Präis:43.998,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:98 €
Präis:47.286,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Inscription
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3
Motor:Diesel
kW:110
Tax:98 €
Präis:48.978,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:102 €
Präis:46.222,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:102 €
Präis:48.349,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Inscription
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D3 Geartronic
Motor:Diesel
kW:110
Tax:102 €
Präis:50.332,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:120
Tax:98 €
Präis:48.688,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:120
Tax:98 €
Präis:51.976,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Inscription
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:120
Tax:98 €
Präis:53.668,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:Momentum
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:98 €
Präis:48.688,00 €
Läschten Update:09/2018
Mark:Volvo
Modell:S90/V90
Karosserie:S90
quipement:R-Design
Kategorie:Limousine
Motor/Undriff:D4 Geartronic
Motor:Diesel
kW:140
Tax:98 €
Präis:51.976,00 €
Läschten Update:09/2018

All des Informatiounen sinn ouni Garantie a baséieren op den offizielle Präislëschten vun de jeeweilegen Autosmarken.
D'Präisser sinn all TTC (17% TVA). D'Autossteier (CO2-Tax) ass nëmmen eng Indikatioun a ka jee no Équipement vum Auto variéiern.
[1] [2] [3] [4] [>>]

Page 1 of 4