Mark Modell
Kategorie kW Motor
Max. Tax Min. Präis Max. Präis

No engem Begrëff sichen (Mark, Modell, Motor):


Modell & MotorFinitiounkWPräisTax
smart cabrio (07/2017)
electric drivepure60 kW25.014,60 €
electric drivepassion60 kW26.395,20 €
electric driveperfect60 kW26.690,04 €
electric driveprime60 kW26.984,88 €
smart forfour (07/2017)
1.0 Stop/Startpure52 kW11.817,00 €34 €
1.0 Stop/Startpassion52 kW13.197,60 €34 €
1.0 Stop/Startperfect52 kW13.492,44 €34 €
1.0 Stop/Startprime52 kW13.945,23 €34 €
1.0 Stop/Start twinamicpure52 kW13.217,49 €34 €
1.0 Stop/Start twinamicpassion52 kW14.327,82 €34 €
1.0 Stop/Start twinamicperfect52 kW14.622,66 €34 €
1.0 Stop/Start twinamicprime52 kW15.075,45 €34 €
0.9 turbo Stop/Startpure66 kW12.987,00 €35 €
0.9 turbo Stop/Startpassion66 kW14.367,60 €35 €
0.9 turbo Stop/Startperfect66 kW14.662,44 €35 €
0.9 turbo Stop/Startprime66 kW15.115,23 €35 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicpure66 kW14.387,49 €35 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicpassion66 kW15.497,82 €35 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicperfect66 kW15.792,66 €35 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicprime66 kW16.245,45 €35 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicBrabus80 kW21.879,00 €43 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicBrabus Xclusive80 kW25.412,40 €43 €
electric drivepure60 kW22.791,60 €
electric drivepassion60 kW24.172,20 €
electric driveperfect60 kW24.466,44 €
electric driveprime60 kW24.919,83 €
smart fortwo (07/2017)
1.0 Stop/Startpure52 kW10.998,00 €33 €
1.0 Stop/Startpassion52 kW12.378,60 €33 €
1.0 Stop/Startperfect52 kW12.673,44 €33 €
1.0 Stop/Startprime52 kW12.968,28 €33 €
1.0 Stop/Start twinamicpure52 kW12.398,49 €33 €
1.0 Stop/Start twinamicpassion52 kW13.508,82 €33 €
1.0 Stop/Start twinamicperfect52 kW13.803,66 €33 €
1.0 Stop/Start twinamicprime52 kW14.098,50 €33 €
0.9 turbo Stop/Startpure66 kW12.051,00 €34 €
0.9 turbo Stop/Startpassion66 kW13.431,60 €34 €
0.9 turbo Stop/Startperfect66 kW13.726,44 €34 €
0.9 turbo Stop/Startprime66 kW14.021,28 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicpure66 kW13.451,49 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicpassion66 kW14.561,82 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicperfect66 kW14.856,66 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicprime66 kW15.151,50 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicBrabus80 kW20.943,00 €42 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicBrabus Xclusive80 kW24.428,43 €42 €
electric drivepure60 kW21.855,60 €
electric drivepassion60 kW23.236,20 €
electric driveperfect60 kW23.530,44 €
electric driveprime60 kW23.825,88 €
smart fortwo cabrio (07/2017)
1.0 Stop/Startpassion52 kW15.654,60 €35 €
1.0 Stop/Startperfect52 kW15.949,44 €35 €
1.0 Stop/Startprime52 kW16.244,28 €35 €
1.0 Stop/Startpure52 kW3.436,29 €35 €
1.0 Stop/Start twinamicpure52 kW15.674,49 €35 €
1.0 Stop/Start twinamicpassion52 kW16.784,82 €35 €
1.0 Stop/Start twinamicperfect52 kW17.079,66 €35 €
1.0 Stop/Start twinamicprime52 kW17.374,50 €35 €
0.9 turbo Stop/Startpure66 kW15.093,00 €34 €
0.9 turbo Stop/Startpassion66 kW16.473,60 €34 €
0.9 turbo Stop/Startperfect66 kW16.768,44 €34 €
0.9 turbo Stop/Startprime66 kW17.063,28 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicpure66 kW16.493,49 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicpassion66 kW17.603,82 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicperfect66 kW17.898,66 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicprime66 kW18.193,50 €34 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicBrabus80 kW23.985,00 €43 €
0.9 turbo Stop/Start twinamicBrabus Xclusive80 kW23.985,00 €43 €
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:cabrio
quipement:pure
Kategorie:Coupé
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:25.014,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:cabrio
quipement:passion
Kategorie:Coupé
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:26.395,20 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:cabrio
quipement:perfect
Kategorie:Coupé
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:26.690,04 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:cabrio
quipement:prime
Kategorie:Coupé
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:26.984,88 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:11.817,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:13.197,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:13.492,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:13.945,23 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:13.217,49 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:14.327,82 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:14.622,66 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:34 €
Präis:15.075,45 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:12.987,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:14.367,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:14.662,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:15.115,23 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:14.387,49 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:15.497,82 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:15.792,66 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:35 €
Präis:16.245,45 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:Brabus
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:80
Tax:43 €
Präis:21.879,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:Brabus Xclusive
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:80
Tax:43 €
Präis:25.412,40 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:22.791,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:24.172,20 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:24.466,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:forfour
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:24.919,83 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:10.998,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:12.378,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:12.673,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:12.968,28 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:12.398,49 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:13.508,82 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:13.803,66 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:33 €
Präis:14.098,50 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:12.051,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:13.431,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:13.726,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:14.021,28 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:13.451,49 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:14.561,82 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:14.856,66 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:15.151,50 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:Brabus
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:80
Tax:42 €
Präis:20.943,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:Brabus Xclusive
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:80
Tax:42 €
Präis:24.428,43 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:pure
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:21.855,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:passion
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:23.236,20 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:perfect
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:23.530,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo
quipement:prime
Kategorie:Kleng & Kompakt
Motor/Undriff:electric drive
Motor:
kW:60
Präis:23.825,88 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:passion
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:15.654,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:perfect
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:15.949,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:prime
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:16.244,28 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:pure
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:3.436,29 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:pure
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:15.674,49 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:passion
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:16.784,82 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:perfect
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:17.079,66 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:prime
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:1.0 Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:52
Tax:35 €
Präis:17.374,50 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:pure
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:15.093,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:passion
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:16.473,60 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:perfect
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:16.768,44 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:prime
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:17.063,28 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:pure
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:16.493,49 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:passion
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:17.603,82 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:perfect
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:17.898,66 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:prime
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:66
Tax:34 €
Präis:18.193,50 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:Brabus
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:80
Tax:43 €
Präis:23.985,00 €
Läschten Update:07/2017
Mark:smart
Modell:smart
Karosserie:fortwo cabrio
quipement:Brabus Xclusive
Kategorie:Kabrio
Motor/Undriff:0.9 turbo Stop/Start twinamic
Motor:Benzin
kW:80
Tax:43 €
Präis:23.985,00 €
Läschten Update:07/2017

All des Informatiounen sinn ouni Garantie a baséieren op den offizielle Präislëschten vun de jeeweilegen Autosmarken.
D'Präisser sinn all TTC (17% TVA). D'Autossteier (CO2-Tax) ass nëmmen eng Indikatioun a ka jee no Équipement vum Auto variéiern.