WM-Circuit Belval: Et geet virun! (8. Januar 2017)