Visite vun der Basilika zu Iechternach (18. Mäerz 2017)