Ouverture vun der RTL City um Kierchbierg (19. Abrëll 2017)