Zu Munneref hunn 110 Ronnballe gebrannt (11. August 2017)