1. Dag vum "Jazzfestival RESET" am Centre culturel Neimünster (11.01.2018)