Zu Bierg gëtt et e Fall vun Ëmweltverknaschtung (12.1.2017)