Militärfliger an Helikopteren iwwert der Stad (13.6.18)