Karneval zu Tréier mat Prënzekoppel vu Lëtzebuerg (6.11.18)