Vereedegung vun der neier Regierung am Palais (5.12.18)