Lecture vun heiheemE literaresche Réckbléck op 2017

Literaturpräisser, Bestsellerlëschten, d'Frankfurter Buchmesse an de literaresche "Bëbee" vun 2017. Mir kucken zeréck op 365 Deeg Lëtzebuerger Literatur.

D'Bea Kneip mat engem literaresche Réckbléck op 2017 

30/12/2017 Lecture vun heiheem: E literaresche Réckbléck op
.