Serie Lag vun der NatiounWat sinn d'Prioritéite fir d'Parteien? Alex Bodry (LSAP)

Beim Wunnengsbau méi radikal Weeër goen, an Europa géint d'Populiste schaffen an, net ze vergiessen, d'sozial Gerechtegkeet.

Dat sinn déi dräi Sujeten, vun deenen den LSAP-Fraktiounspresident Alex Bodry mengt, si missten an der Ried iwwer den Etat de la Nation déi nächst Woch virkommen.

Op kengem aneren Terrain huet d'Politik méi versot wéi am Wunnengsbau - an d'Politiker wëssen dat a sinn e bësse queesch mat sech selwer. Dat héiert een dem Alex Bodry bei deem Sujet un. Wat wier d'Léisung vum Problem?

"Ech mengen, dass mer musse méi radikal virgoe wéi bis elo. Mir beweegen eis ëmmer erëm an deene gängege Schemaen. Mir probéieren, méi Terrain fräi ze kréien, op där anerer Säit wëlle mer net ze vill an déi privat Proprietéit agräifen. Mir wëllen den ëffentleche Promoteure méi Méiglechkeete ginn, wat dës Regierung och gemaach huet, mä et geet bei wäitem net duerf fir de Bedarf ofzedecken, dee mer am Wunnengsberäich an am Sozialwunnengsberäich hunn. Ech mengen, dass mer eis musse lassléise vun deene méi "mëllen" Rezepter, fir déi Saach erunzegoen, mä dass mer do wierklech mussen d'Keul huelen an d'Rechter vun de Privatproprietaire mussen a Fro stellen, mer mussen eis Bauperimeteren méi opmaachen an d'Landesplanung net nëmmen um Pabeier, mä och um Terrain ëmsetzen. A virun allem e vernetzt Denke maachen."

Enk verknäppt mat der Wunnengsproblematik ass jo déi vun der sozialer Gerechtegkeet. Fir d'Sozialiste steet déi natierlech uewen op der Agenda:

"Et sinn zéngdausende vu Leit, déi hei de Mindestloun bezuelt kréien, an et ginn och hei zu Lëtzebuerg Leit mat klenge Renten. Et sinn och vill Leit, déi knapps iwwert dem Mindestloun Akommes hunn an déi hunn alleguerte Problemer, eens ze ginn. Vill Leit riskéieren an d'Aarmut ofzerëtschen"

An do ass et dann d'Angscht ewechzefueren, eng Angscht déi jo an Europa d'Leit bei d'Populisten dreift. Lëtzebuerg, kéint ee mengen, ass net europakritesch. Den Alex Bodry widdersprécht: "Ech menge schonn, dass eng Skepsis do ass!"

An hie gesäit vill Problemer, déi op dësem onrouege Kontinent misste geléist ginn: "Wéi wëlle mer eis nei organiséieren? Wat sollen d'Kompetenze vun Europa ginn? Wat ginn d'national Kompetenzen? Wat fir eng Roll sollen d'Regiounen an Europa spillen?"

Europa misst also en décke Sujet sinn am Premier senger Deklaratioun, déi nächst Woch. An en däitleche Message misst sinn: "Ze wënschen, schéngt mer ze sinn, dass ee kloer mécht, och an där Deklaratioun, dass ee mat populistesche Rezepter net weiderkënnt."