VerwaltungsgeriichtTerrainen zu Esch ginn net zu "Zone de réserves foncières"

Um Verwaltungsgeriicht huet eng Fra, där Parzellen Terrain an den Nonnewisen zu Esch gehéieren, an 2. Instanz hire juristesche Sträit gewonnen.

Um Verwaltungsgeriicht huet eng Fra, där Parzellen Terrain an den Nonnewisen zu Esch gehéieren, an zweeter Instanz hire juristesche Sträit mam Staat, mam Fong fir d'Entwécklung vum Wunnen a mat der Escher Gemeng gewonnen!

Verwaltungsgeriicht Wunnen / Reportage Eric Ewald

Um Tribunal administratif war hire Recours am Mäerz nach irrecevabel erkläert ginn. Déi Decisioun huet d'Cour administrative elo awer revidéiert, andeems déi zweet Riichter hire Recours géint eng Decisioun vum Fonds pour le développement du logement et de l'habitat aus dem September 2014 recevabel erkläert hunn. Dee Fong hat deemools deklaréiert, dass Terrainen an den Escher Nonnewisen „Zone de réserves foncières“ sollte ginn, fir dass de Fonds du Logement do bëlleg Wunnenge baue kéint. D'Verwaltungsriichteren hunn dës Decisioun allerdéngs annuléiert, genee wéi en entspriechenden Arrêté grand-ducal aus dem Dezember 2015.

Am Oktober 2014 hat d'Fra, där Terrainen an den Nonnewise gehéieren, dogéint protestéiert, dass dës Zone de réserves foncières sollt geschafe ginn. Am Ministerrot vum 8. Mee 2015 war dunn awer de Projet d’arrêté grand-ducal iwwert déi Zon ugeholl ginn, am Dezember 2015 hat de Staatsrot säin Avis dozou ofginn an d'Opstelle vun där Zon war zwou Wochen drop duerch Arrêté grand-ducal guttgeheescht ginn. Dogéint hat d'Fra am Februar zejoert um Tribunal administrativ geklot, do awer, wéi gesot, am Mäerz verluer, wouropshi si am Mee op d'Cour administrative goung.

Déi zweet Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass e groussherzoglechen Arrêté, deen d'Opstelle vun enger Zone de réserves foncières guttheescht, en Delai muss fixéieren, bannent deem d'Besëtzergräife vun den Terraine muss geschéien. Dobäi dierft deen Delai net iwwer 5 Joer erausgoen, fir net géint den Text an de Geescht vum entspriechende Gesetz ze verstoussen. Wann awer successiv groussherzoglech Arrêtée geholl ginn, déi en Delai vu méi wéi 5 Joer erlaben, da wären d'betraffe Proprietären an enger nohalteger Situatioun vun Ongewëssheet a vu Blockage. Géif dës Situatioun iwwert déi 5 Joer erausgoen, hätt dat seriö a schiedlech Auswierkungen op d'Terrainsproprietären. Well déi eenzel Parzelle schonn duerch groussherzoglech Arrêtée vum Juli 2004 a vum Februar 2010 als Zone de réserves foncières aklasséiert gi waren an et bannent 5 Joer zu hirem Besëtzergräifen hätt misse kommen, dat awer net geschitt ass, misst d'Erneiere vun där Prozedur annuléiert ginn, sou d'Cour administrative.