VIDEOInternationalen Dag vu Mënsche mat Behënnerung

Zanter 1993 gëtt et den Internationalen Dag vu Mënsche mat enger Behënnerung, deen d'Vereenten Natiounen an d'Liewe geruff hunn.

Internationalen Dag vu Mënsche mat enger Behënnerung (03.12.2017)
Zil ass et, fir ze sensibiliséieren a Behënnerten d'Méiglechkeet ze ginn, sech an d'Gesellschaft z'integréieren.
All Joers ass et den 3. Dezember. Zil ass et engersäits, d'Populatioun op d'Problemer vu Leit mat enger Behënnerung opmierksam ze maachen. Anerersäits ass et och wichteg, de Mënsche mat spezielle Bedürfnisser d'Méiglechkeet ze ginn, sech an d'Gesellschaft z'integréieren.Den Olivier Grüneisen, Direkter vun Info–Handicap, sot um RTL Mikro, et wier leider nach laang net iwwerall esou einfach mat der Integratioun. Grad um Aarbechtsmaart an an de Schoulen hätte Mënsche mat Behënnerung et nach ëmmer schwéier.

Den Olivier Grüneisen vun Info-Handicap

"Jugend, Behënnerung an Inclusioun zu Lëtzebuerg" war d'Thema dëst Joer bei eis am Land.