Beem laanscht den CR 303 a lanscht d'N27 ëmgeseet (25.11.18)