Christian Schaack @ Aalt Stadhaus Déifferdeng (14.11.17)