12. NovemberCafé am Takt

Vun der Hielem – Luerenzweiler Musek.

CAFÉ AM TAKT

den 12. November 2017
am Centre Culturel
zu Hielem / Luerenzweiler

vun 11:30 Auer un " Apéro"

KIERMESPLAT

Menu 1 :
Kiermeszopp , Prince Orloff mat Geméis a Krocketten 18,00 €

Menu 2 :
Kiermeszopp , Paschtéit mat Zalot a Fritten 14,00 €

Kannermenu :
10,00 €

Wéinst limitéierte Plazen mellt Iech weg un bis spéitstens den 09. November 2017 bei :

Fränz Warszta Tel: 33 10 45 od. 621 721 387
Roland Kayser Tel : 33 80 50 od. 621 387 508
oder per Email: reservatioun@fhl.lu

Schéin Tombola

Nomettes:
Kaffisstuff mat Kuch an Taart
vun 15:00 - 19:00 Auer Thé dansant mam Roland Kayser

Owes :
Hameschmier

Fräien Entrée

Org.: Fanfare Hielem - Luerenzweiler