Biller vum DagWanterlech kal ronderëm Kiemen um Sonndeg de Moien

Fotoen: Georges Jonas.

© Georges Jonas


E Sonndeg de Moien zu Dol© Monique Leners