EschKiermesbuden am Viséier an du selwer am Viséier ...

Keng gutt an der Kopp haten eng Partie Jonker, déi an der Nuecht op en Dënschdeg an eng Partie Kiermesbude vun der Ouschterkiermes wollten abriechen.

Am Viséier vun den Abriecher waren ë.a. e Karussell, e Lunapark an e Nougat-Stand.

Aenzeien hunn der Police déi Jonk gemellt, déi dunn och konnte gepëtzt ginn.

Déi 4 Jugendlech goufe protokolléiert.