Lënster a BeidlerSolar-Anlage bei de Senderen

Innovéiert gëtt geschwënn um Site vun den RTL-Gebailechkeeten zu Jonglënster a Beidler - op den iwwer 4 Hektar Wiss gi Solar-Panelen installéiert.

D'Senderen zu Lënster.
Vum Fréijoer 2020 u solle si am grousse Stil Stroum produzéieren. Dës Nouvellen huet RTL Group matgedeelt.

Wéi et heescht, entsteet bei den CLT-UFA-Installatiounen nieft de Sendemasten zesumme mat der Enovos deen zweetgréisste Solar-Park am Land.

D'Wise ginn un Enovos verpacht. Fir d'Maintenance an d'Iwwerwaache vun den Installatiounen ass d'BCE responsabel.

Produzéiert ginn duerch d'Photovoltaik-Panelen op de Sitte Lënster a Beidler eng 7 Millioune Kilowatt-Stonne Stroum d'Joer, wat grénge Stroum ass, deen eng 1800 Stéit kann alimentéieren.

1932 goufen déi éischt Antenne vun RTL bei Jonglënster ewell montéiert; elo schreift sech en neit Kapitel an der Geschicht vun där Plaz, wou iwwer UKW a Laangwellen Emissiounen diffuséiert ginn.