Foto vum DagE flott Natur-Schauspill zu Brattert

Eng bizar Foto huet de Michel Welter eis iwwer Facebook erageschéckt. Dat Schauspill huet hien zu Brattert an der Gemeng Wal fotograféiert

© Michel Welter