Lallenger Grondschoul D'Kanner hunn en Don vu 1500 Euro un d'Ile aux clowns gemaach

Am Kader vun hirem Schoulfest hunn d'Kanner vun der Lallenger Grondschoul een Don un d'asbl "Ile aux clowns" gemaach.

Samschdes de 17. Juni huet an der Lallenger Grondschoul dat traditionellt Schoulfest stattfonnt. Dëst Joer stoung d'Fest ënnert dem Thema Märercher.

D'Schüler aus deene 4 Cyclen an zwee Schoulgebaier, Lalleng an Aerodrome, si mat hiren Elteren an Enseignanten zesummekomm an hunn e flotten Dag verbruet.

Fir Spiller, Spaass an Animatioun war gesuergt. Di verschidden Acteuren hu sech dofir ausgeschwat en Deel vum Erléis un d'a.s.b.l. "Ile aux Clowns" ze spenden, fir si bei hire Missiounen z'ënnerstëtzen.