Gemeng FëschbechSenioreveräin ënnerstëtzt Fondatioun Kriibskrank Kanner

Dausend Euro goufe gespent.

Den 19. Abrëll huet den Dr Georges Jacobs eng Konferenz iwwer Zeckeborreliose zu Schous am Veräinshaus "op der Héicht" gehalen.

Den Här Jacobs huet awer op seng Gage verzicht, dofir huet de Senioreveräin aus der Gemeng Fëschbech en Don vun 1.000 Euro un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner iwwerreecht.

www.fondatioun.lu