Emissioun vum 23. Abrëll: 155. Gebuertsdag vum Max Planck

Hien ass de Papp vun der Quante-Physik, e Génie an Zäitgenosse vum Einstein!

Allerdéngs. Hien huet d’Welt vun de Physiker op d’Kopp gehäit ! Vläit lung dat dorun, dass een em gesoot hat, et giff an der Physik näischt Neies méi ze entdecke ginn, et wier schonn alles gewosst a verstan !

Leider hun dem Max Planck seng Experimenter sech net mat de gängegen Theorien erkläre geloos, dofir koum hien mat enger neier Theorie: Energie giff net an engem Stéck vun engem Kierper ausgoen, mee a klenge Päckelcher, déi hien Quanta genannt huet. Wat konkret heescht, dass kachend Waasser seng Hëtzt net an engem Stéck giff oofginn, mee a klengen Quantitéiten, awer ganz séier hannerneen. Dat war esou revolutionär, dass mer haut vu klassescher Physik schwätzen - der Physik virum Max Planck senger Zäit - an der moderner Physik - der Physik noom Max Planck senger Zäit.