FlüchtlingsdramaPosttraumatesche Stress bei Flüchtlingen

Wéinst dësem Stress muss een de Leit och zu Säit stoen.

© AFP
Angscht, Depressioun, de Verloscht vun der Heemecht an zum Deel desagreabel Rencontere mat Schlepper, anere Verbriecher oder Autoritéiten a frieme Länner sinn Alldag wann e Mënsch op der Flucht ass. Och am aktuelle Flüchtlingsdrama ass dat net aneschters.

17/09/2015 Posttraumatesche Stress bei Flüchtlingen