SammelaktiounGrouss Kleederaktioun fir Flüchtlingen

Vun Donneschden bis de Samsden grouss Kleederaktioun, wou duercht ganzt Land Stroossesammlung gemaach gëtt.

Colping a Jongenheem hëllefen och bei eiser ganzer Flüchtingsproblematik.

18/09/2015 Sammelaktioun Flüchtlingen