Diddeleng550 Euro fir regionalen Déierenasyl

De Comité vun den Ofschlossklassen aus dem LNBD huet no der Schlussfeier seng Keess opgeléist ...

... an dem regionalen Déierenasyl déi verbleiwent 550 € als Spend iwwerreecht.