KlasseprojetEn Don fir d'Déierenasyl Diddeleng vun der T3CM1 aus dem LNB

Kierzlech hunn eng Grupp Schüler aus dem LNB zesumme mat hirem Regent dem Regionalen Déierenasyl zu Diddeleng en Don iwwerreecht.

An engem Klasseprojet haten déi jonk Leit mat vill Engagement e "Fundraising" organiséiert an déi gesammelt Spende goufen op verschidden Organisatiounen verdeelt. D'Equipe aus dem Regionalen Déierenasyl an hir 4-beeneg Frënn soe villmools MERCI fir dee generéise Geste.