Lëtzebuerg wielt

Den 8. Oktober 2017 ass et esou wäit, da gëtt an de Gemenge gewielt – mam Resultat: nei Gemengeréit, nei Schäffen, nei Buergermeeschtere fir déi nächst 6 Joer.

An deene méi klenge Gemengen, de Majorzgemengen, ginn d'Kandidaten direkt gewielt. An de méi grousse Gemengen, de Proporzgemengen, trieden d'Leit op Lëschten un. An d'Parteie sinn äifreg am Gaangen, hir Lëschten ze finaliséieren ...

Hei den aktuellen Iwwerbléck iwwert d'Kandidaten an de Proporzgemengen, wéi RTL se bis elo matgedeelt krut.