"Juden" um DP-WalplakatAssociatioune reagéieren op Vandalismus

Direkt 5 Associatioune reagéieren en Dënschdeg per Communiqué op de rezenten anti-semitesch Vandalismus-Akt op Walplakater.

© RTL Archivbild

Ënnert anerem e Wahl-Plakat vun der DP war mam Wuert "Juden" beschmiert ginn. Viséiert waren de Xavier Bettel an d’Corinne Cahen.

De Comité Auschwitz Luxembourg, d’Memoshoah, d’Frënn vum Resistenzmusée, d’Témoins de la 2eme Generation an och de Resistenzmusée selwer, schreiwen, dass een d’Aen net dierft virun esou Dote verschléissen, déi net ze acceptéieren wieren.

PDF: Schreiwes iwwert den Acte antisémite.

80 Joer no der Reichsprogrom-Nuecht vun de Nazien an 73 Joer no der Liberatioun vum KZ vun Auschwitz, weisen déi 5 Associatiounen sech entsat an ënnersträichen, dass Si hiren Engagement weider dreiwen bei fundamentale Valeuren wéi der Toleranz, dem Respekt een vis-à-vis vum aneren, an och géintiwwer reliéise Minoritéiten.

Ruckelzegkeeten op Walplakater: "Juden", Hakekräizer ... Vandalismus, dee schockéiert

Och d’LGS, d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten plädéieren an engem Communiqué fir méi Respekt an Toleranz, a stelle sech am Kontext wou Rieds-Populisten an Europa ëmmer méi u Buedem gewannen,  kloer géint Friemenhaass an Diskriminatioun.

Eng entspriechend Resolutioun gouf kierzlech och um Kongress vun engen 250 Cheffen ugeholl.

Fir e kloert zeechen ze setzen, hunn d’LGS am Kader vun hirem Chefdag am September d’Aktioun #paddeldäikanugéintderietsstroum op de soziale Medie lancéiert.

Als gréisste Jugend-Mouvement zu Lëtzebuerg wier et eben wichteg dass hir benevole mMemberen d‘Wäerter vu Respekt an Toleranz héich halen.

Offiziellt Schreiwes

Grad elo: Respekt an Toleranz

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten stinn zu hiere Wäerter

 Friemenhaass an Diskriminatioun fannen, och hei zu Lëtzebuerg, ëmmer méi Zoustëmmung. D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten liewen zënter 100 Joer d'Wäerter vu Respekt an Toleranz a vermëttelen dës u Kanner a Jonker. Eis Membere gi virbereet aktiv un der Weiderentwécklung vun der Gesellschaft matzeschaffen, a sech fir eng Gesellschaft anzesetzen, wou keng Ausgrenzung toleréiert gëtt.

Mir kënnen a wëllen des Stëmmen, déi géint eis Wäerter ginn, net onbeäntwert loossen. Als Guide/Scout engagéiere mir eis Verantwortung ze iwwerhuelen fir sou an enger solidarescher Gesellschaft ,an där all Mënsch gläichberechtegt ass, kënnen ze liewen.  

Fir e kloert Zeechen ze setzen hu mir am Kader vun eisem Chefdag am September d’Aktioun «Paddel däi Kanu géint de Rietsstroum» op de soziale Medien lancéiert. Als gréisst edukativt Jugendmouvement zu Lëtzebuerg ass et eis wichteg, datt eis Memberen des Wäerter vu Respekt an Toleranz héich halen.

#paddeldäikanugéintderietsstroum

Fir d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Yves Marchi                                                                        Anouk Galassi

Commissaire général adjoint                                            Commissaire générale