VIDEO: E Wollef zu Leideleng?Naturverwaltung: Konkret Preuve vu Wollef net 100%-eg

Et gëtt ee konkreten Hiwäis, dass de Wollef zeréck am Land ass. E Bauer wëll d'Déier zu Leideleng gesinn hunn.

Ass de Wollef wierklech zu Lëtzebuerg? (07.07.2017)
Ee Bauer vu Leideleng huet jiddefalls
een Deier gesinn, wat engem Wollef nawell vill gläicht an och eng Photo gemaach

D'Naturverwaltung kann net zu 100 Prozent soen, ob et ee Wollef ass, ass sech awer bal sécher.

Leschte Mëttwoch, kuerz virun Hallefnuecht, war e Bauer am Raum Leideleng-Beetebuerg mat sengem Trakter ënnerwee an huet am Liicht vu senge Scheinwerfer een Déier gesinn, dat nawell vill engem Wollef geglach huet. De Mann huet d'Déier fotograféiert.

Experte vun der Naturverwaltung hunn d'Foto analyséiert a kënnen net ausschléissen, dass et e Wollef war, seet de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Camille Gira.

Camille Gira: Et ass mat grousser Wahrscheinlechkeet, datt et e Wollef war, mä mir hu keng 100%-eg Sécherheet, datt et och esou ass. Déi Persoun, déi de Wollef an der Nuecht gesinn huet, hat d'Méiglechkeet eng Foto ze maachen, mä et war schonn däischter an d'Persoun war relativ wäit ewech. Alles deit drop hinn, datt et e Wollef war, mä fir eng 100%-eg Ausso ze maachen, ass d'Qualitéit vun der Foto net grouss genuch. 

Extrait Camille Gira (1)

Schonn am Februar hat de Ministère e präventiven Aktiounsplang ausgeschafft, fir de Fall wou Wëllef zu Lëtzebuerg opdauche géifen. Et bréicht ee virun engem Wollef keng Angscht ze hunn, wann ee sech u verschidde Reegelen hält. De Wollef wär extrem schei an d'Wahrscheinlechkeet de Wollef am Bësch ze begéinen wär ganz kleng, wann een en elo awer géing begéinen, da soll ee stoe bleiwen an net fortlafen, sech bemierkbar maachen a mat den Hänn wénken. Normalerweis leeft de Wollef da fort, sou de Camille Gira. 

Extrait Camille Gira (2)Ob et ee Wollef ass, kann een net mat 100%-ger Sécherheet soen. Allerdéngs geet d'Naturverwaltung mat grousser Wahrscheinlechkeet vun der Präsenz vun engem Wollef aus. Well déi Déieren vill op Wanderschaft sinn, kann dat Déier antëscht an enger ganz anerer Géigend sinn.


All Hiwäis soll direkt der Naturverwaltung gemellt ginn.


Konkreter Wolfshinweis im Süden Luxemburgs (07.07.2017)

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Département de l'environnement

 

Am vergangenen Mittwoch hat es im Raum Leudelingen-Bettemburg einen konkreten Hinweis auf die Anwesenheit eines Wolfs gegeben. Ein Landwirt hatte gegen 23.45 Uhr von seinem Traktor aus ein wolfsähnliches Tier gesehen und im Scheinwerferlicht auch fotografiert. Nach eingehender Überprüfung aller wichtigen Kriterien bestätigten die Experten der Naturverwaltung, dass auf Basis des Fotos der Wolf nicht ausgeschlossen werden kann.

Als 100 %iger Nachweis kann die Beobachtung jedoch nicht eingestuft werden, weil auf dem Foto auf Grund der großen Entfernung nicht alle Kriterien eindeutig erkennbar sind, die für einen „eindeutigen Nachweis“ benötigt werden. Die Naturverwaltung geht aber momentan mit grosser Wahrscheinlicht von der Präsenz eines Wolfes aus. Da Wölfe viel wandern, kann das beobachtete Tier mittlerweile in einer ganz anderen Gegend unterwegs sein. Alle Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen sollten umgehend der Naturverwaltung gemeldet werden (Email: wolf@anf.etat.lu).

Aktionsplan „Wolf“ fertiggestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt

Der Wolf ist in ganz Europa streng geschützt. Luxemburg hat sich in den letzten Jahren bereits auf die mögliche Rückkehr des Wolfs vorbereitet, um von vorne herein den Umgang mit dieser Tierart zu definieren. Dies geschieht im Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Luxemburg, der zusammen mit allen Akteuren aus der Landwirtschaft, der Wissenschaft, dem Naturschutz, den Privatwaldbesitzern und der Jagd erstellt und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Wölfe sind sehr scheu - Broschüre gibt Auskunft über Verhaltensregeln

Wölfe meiden in der Regel den direkten Kontakt zum Menschen. Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind daher äußerst selten, aber nicht unmöglich. In der Regel ziehen sich Wölfe zurück, sobald sie einen Menschen bemerken, können aber durchaus auch neugierig sein und den Menschen vor dem Rückzug erst einmal genauer mustern. In der Broschüre „Wölfe in Luxemburg?“ findet man neben vielen anderen Informationen über den Wolf auch Verhaltensregeln, die man im Falle einer Begegnung mit dem Wolf einhalten sollte.

Der Aktionsplan „Wolf“ sowie die Broschüre zu Verhaltensregeln ist gratis erhältlich bei der Naturverwaltung unter der Nummer (+352) 40 22 01-1 sowie in den Besucherzentren der Verwaltung: Mirador in Steinfort, A Wiewesch in Manternach, Ellergronn in Esch-Alzette, Biodiversum in Remerschen und Burfelt bei Insenborn. Sie ist auch im Internet unter www.emwelt.lu zu finden.


RTL.lu - Lëtzebuerg ass prett: De Wollef ka kommen! Aktiounsplang ass do