Den Horrorskop

Moies beim Kaffi bliederen ech alt mol gär duerch sou Zeitungen, déi kee Su wäert sinn, an dofir och näischt kaschten. A sou kennt et dann, dass ech well all Dag mäin Horrorskop liesen. An zwar zweemol een anert. An dat huet mer ze denke ginn. Kann et sinn, dass sou Horrorskop-Schreiwerten de ganzen Dag einfach nëmmen där chinesescher Glécks -Kichelcher frupsen

- déi aus den amerikanesche Serien, wou bannendran een Ziedel stécht mat engem schlaue Sproch, an dann genee déi Spréch huelen fir de Leit hier Horrorskoper ? Oder ass do méi eng eescht Wëssenschaft hannendrun ? Dat mannst wat een da soe muss, as , dass déi Wëssenschaft dann awer uerg approximativ ass, oder d'Leit, déi se bedreiwen, Dilettante sinn. Dat geet flaischt duer fir eng Bank ze féieren, awer sécher net, fir mir ze roden, wat ech all Dag ze maachen hunn oder besser si loossen. Well eppes irritéiert mech all Dag op en neits : all Horrorskop réit mer eppes anescht. Wann déi eng Zeitung mer seet et wär een Dag fir z'investéieren, réit déi aner mer ze spueren, an op d'grouss Léift ze waarden. Jo wat dann lo ? A wat mech nach vill méi skeptesch mécht ass een einfache Bléck - net an d'Stären, mee an d'Zuelen. Op der Welt ginn et e puer honnert Millioune Leit déi dat selwecht Stärenzeechen hu wéi ech. An déi sollen alleguer de selwechten Dag zum Beispill keng wichteg Décisiounen huelen oder sech eppes trauen oder ee Kappstand probéieren ?

Lo ginn et jo scho genuch Leit déi net méi ganz richteg ticken ... nëmme gutt kann ech do nëmme soen, well stell mol ee sech fir méi géife wierklech alleguerten d'selwecht ticken ... de rengsten Horror wär dat, besonneg, well d'Horrorskop an deem Fall och wierklech all Dag richteg viraussoe géif. Zum Gléck ass alt wéinstens nach op de Vollmound verlooss...