Vu Leit déi op der Leitung setzen

Wie vun eis huet net scho mol iergendwou ugeruff an do huet et da geheescht: all eis Leitunge si momentan besat. Wat soll dat ? Wa bei mir doheem een urifft, an ech si grat mat engem aneren um Telefon, dann tuut et ebe besat, da muss ech dach net nach extra erklären, dass d'Leitung elo besat ass.

An iwwerhaapt: eng besate Leitung kleng fir mech iergendwéi wéi eng besaten Toilett: do setzt een drop. An oft genuch sténkt et engem, wann een ze laang waarde gelooss gëtt. Wien net gedëlleg genuch ass, oder einfach de Rescht vum Dag nach soss eppes ze maachen huet, hänkt do séier an, oder sech selwer op, an der vaguer Hoffnung, dass et an engem spéidere Liewe besser goe kéint. An effektiv seet ni een engem : eis Leitunge sinn ëmmer nach besat. Déi sinn einfach nëmme besat, net /nach/ ëmmer, mee ëmmer. Ausser Nuets. Well dann ass net mol de Poste besat. Iwwerhaapt hunn ech de Verdacht, dass wann d'Leitung besat ass, dat selwecht nach laang net fir de Poste gëllt. Déi setze wahrscheinlech do a spille Kaarten, oder kucken Télé, oder surfen um Internet, an ameséieren sech ze dout, de Leit nozelauschteren, déi op där anerer Säit fluchen, well scho rëm d'Band leeft wou et heescht : all eis Leitunge sinn am Moment besat.

Dee Sproch ass iwweregens och ideal fir all kleng Jickefirma, déi hier Clienten well gleewen dinn, si wär eng deck Boîte. Déi hunn zwar dann nëmmen eng eenzeg Leitung, mee wann all Client deen do urifft systematesch dat Band virgespillt kritt, muss dee jo der Meenung sinn, dass et do honnerten aner Leitunge gëtt, an hie sech glécklech däerf schätzen, wann ausgerechent seng, ënnert all deenen anere Clienten hieren, ausgewielt gëtt. Dat ass e bëssen sou wéi owes op der Däitscher Télé bei deenen topege Quizen. Just dass et bei deenen d'Leit sinn, déi do uruffen, déi op der Leitung stinn. Oder setzen, oder leien - enfin - doropper geet et dann och net méi un.