Jeeër a Sammler

Den Darwin huet eis erkläert, dass de Mensch vum Af ofstaamt. Besonneg an Amerika ginn et jo lo well ëmmer méi Trëllerten, déi der Meenung sinn, dat wier alles ganz anescht gewiescht, an iergend ee gescheite Kapp hätt sech de Mënsch iergendwann virun e puer Dausend Joer einfach sou mol aus dem Aarm gerëselt.

Wien owes spéit, oder villméi fréi moies duerch d'Stater Cafén zitt, deen kann allerdéngs guer keen Zweiwel méi hunn, dass den Darwin Recht hat. Just mat eppes muss e sech geiert hunn : de Fortschrëtt huet iergendwéi firu laanger Zäit schonn opgehal. Iwwer dem Promill behuele sech déi meescht homo sapiensen iergendwéi net anescht wéi sengerzäit d'Neandertaler ...

Wat mer an der Vakanz opgefall ass: wann de Mënsch bis als Tourist ënnerwee ass, fält en iergendwéi rëm op aal Reflexer zréck. Da gëtt souguer de Staatsbeamten rëm instinktiv zum Jeer a Sammler. A woumatter geet en op d'Juergt ? Mam Photoapparat. A wat sammelt en ? Photoen, déi en dono awer net kuckt. Wien op Paräis an de Louvre geet, dee gesäit vu lauter Photographen d'Mona Lisa net. Déi par conter kéinten et gesinn, mee kucken et net mol, op d'mannst net anescht wéi duerch d'Objektiv vum Apparat. Déi mussen dann doheem hiere Film duerchkucken, fir ze gesinn, wat se hätte kenne gesinn, wann se dann tëscht dem photographéieren Zäit fir ze kucken gehat hätten. D'Konscht ass et hautdesdaags an der Mass vun de Photographen ze stoen, an eng Photo ze maachen, op deenen een keng Photographe gesäit. Vläit ass et och dofir, dass d'Leit an der Vakanz sou gär Photoen maachen : well d'Touristenattraktiounen op der Photo ëmmer besser ausgesi wéi am richtegen. An zwar dofir, well een op der Photo déi sëlleche Photographen net gesäit, déi een am richtege Liewen einfach net méi aus dem Bild kritt.