D'ganzt Liewen ass ee Glecksspill

Dëst Joer fueren d'Boursen jo e bëssen Achterbunn, a vill Leit soe sech, dass et vläit besser wär seng Suen méi konservativ unzeleeën, well wat een huet, dat huet een, an dat hellt keen engem méi weg. Ausser de Finanzminister. An d'Inflatioun. An de Wiesselcours. Mee huele mer mol e besse Recul. A Wierklechkeet ass dach d'ganzt Liewen näischt anescht wéi d'Spill op der Bourse. Dat ass net ganz dat selwecht wéi Casino, well op der Bourse, op d'mannst an normalen Zäiten, een Deel Calcul a Previsibilitéit dobäi ass. Am Casino gëtt et nëmme Gleckspill. Rout oder Schwaarz. Coalitioune gi keng gemaach. Kompromësser scho guer net.

Mee zréck bei d'Bourse a bei d'Liewen. U sech mécht ee vu klengem un soss näischt wéi ze investéieren, an op d'Zukunft ze wetten. Net onbedengt seng Suen, mee op alle Fall seng Zäit. An oft genuch d'Suen déi een nach net verdéngt huet, a vläicht ni méi verdénge wäert. Du léiers fir Beschaarbechter, Bescharbechter gi keng méi gebraucht. Schlechten Invest. Deng Aktie falen . Du léiers ee Partner kennen. Méiglecherweis ee gudden Invest. Du bestuets dech, a kriss Dividenden ausbezuelt.

Excellenten Invest. Du gëss rëm gescheet. D'halschent vun denge Sue fort. D'Haus souwisou, a wann et ganz schlëmm kennt, souguer den Hond.

Finalement awer e schlechten Invest. Komescherweis sinn d'Leit am Allgemenge just bei de Sue sensibel. All /aner /Perte gëtt gewéinlech vill méi einfach a Kaf geholl, /souguer/, wa se Sue kascht. Op d'mannst wann et direkt een décke Paack beieneen ass. Well och dat ass op der Bourse d'selwecht wéi am Liewen : vill kleng Verloschter falen eigentlech guer net weider op. Wie villes am Bléck huet, huet dofir nach laang net den Iwwerbléck. An dat mécht dann de Casino rëm sou sympathesch : wou alles nëmmen Gleckspill ass, huet jiddereen déi selwecht Kaarten.