Méi Besser wéi Gutt a méi wäiss wéi Wäiss

Fir engem eppes ze verkaafen erklärt d'Reklamm engem jo oft, de Produit em deen et geet wär nach méi besser wéi gutt. A souwait kann ech dat dann och verstoen.

Wou ech allerdengs nemmi eens gin, as, wann ech versprach kréien, ee Wäschmettel zum Beispill géif méi waiss wéi waiss botzen. Wat genee as da méi wäiss wéi wéiss ? D'Faarw Wäiss zeechent sech jo gemenkerhand doduerger aus, dass se ... wäiss as. Wat soll also méi wäiss sin ? Ech kennen ee Botzmettel, dat botzt zwar net méi wäiss wéi wäiss, mee et kann ee sech drop verloosen, dass alles wat een do dranzappt härno och wierklech wäis as, an zwar egal wéi eng Faarw et firdrun hat. Fir bei der Faarw ze bleiwen : d'Autoindustrie as do a läschter Zait jo besonneg inspiréiert. Méi greng wéi greng as beim Auto neierdengs bekanntlech Blo. Well heeschen, dass besonneg emweltfrendlech Autoen, also Autoen, déi net grat sou schlecht fir d'Emwelt sin wéi all déi aaner, lo dat englescht 'Blue' am Numm hun, Blueforward, Bluetronic, a wéi och emmer. Apparemment wär dat richtegt Greng, oder villméi 'Green' net sexy genuch : wéi et schengt hun Emfroen ergin, dass d'Leit der Meenung sin, ee grengen Auto wär méi lues wéi ee bloen. Op et jemols eng Kéier een Auto wärt gin, dee méi blo wéi blo, also extrem greng as, dat muss d'Zukunft weisen. Ma et as net nemmen bei de Faarwen, wéi d'Marketingexperten zougeschloen hun. De Prinzip vum 'méi / wéi' fennt sech well iwwerall erem, y compris ... bei den Experten. Emmerhin get et well Literatur, déi engem helleft méi Expert wéi den Expert ze sin, wat dann natiirlech d'Fro opwerft, wéi Expert deen Expert eigentlech as éi et ugeet. Mengt d'Reklamm um Enn, de Client wär méi greng wéi greng, also Blo hannert den Oueren, sou dass een em net nemmen dat Blot vum Himmel /versprieche/ kann, mee deen dat och nach méi blann wéi blannemännerchers /gleewt/ ? Oder sin /ech/ um Enn rem amgaang alles méi schwaarz wéi schwaarz ze molen ?