Apropos vum Sandra Mélan:Friddenseck

Sträit begéint een iwwerall am Liewen, an all Liewensphase. Mee wéi domatter ëmgoen? D’Sandra Mélan huet eng flott Iddi héieren, déi Kanner hëllefe ka besonnesch an der Schoul engem Sträit en Enn ze maachen.

Déi lescht Woch war ech op engem Elterenowend. Do hu mir Eltren eng interessant Method erzielt kritt, wéi se besonnesch an Däitschland d’Kanner léiere mat Sträit ëmzegoen. An ëmmer méi Schoulen an a Garderie gëtt et e Friddenseck.
Dat kann e Krees sinn am Schoulhaff oder en Teppech am Klassesall. Op déi Plaze ginn d’Kanner geschéckt, fir dem Sträit en Enn ze maachen. Sou léieren d’Kanner an dëser ofgegrenzter Zone eng Léisung fir de Konflikt ze fannen, mat der jidderee liewe kann.
Eng wichteg Erfahrung fir d’Kanner. Jidderee kennt Sträitsituatiounen, wichteg ass just richteg domatt ëmgoen. Wat een éischter mat de Grondsteen dofir leet wat besser. E Sträit soll jo net sou ausaarten, datt e guer net méi mat deem anere schwätzt. Sécherlech ginn et bestëmmt och Situatioune wou dee Krees oder deen Tapis net duer geet. Do muss dann d’Léierpersonal agräifen.
Sou Konzepter, wéi déi vun engem Friddenseck, solle menger Meenung no, net an enger Schoul feelen.  An déi kënnen, nieft Mathé, Franséisch an Däitsch, d’Kanner nach besser op d'Ufuerderunge vum Liewe preparéieren.
An Däitschland hunn se och erreecht, datt an deene Schoulen a Garderien, wou sou eppes agefouert gouf, et och op Dauer manner Sträit tëscht de Kanner gëtt.
Ganz kritt e Sträitsituatiounen net verhënnert. Mee et dann awer sou weit ass, dann awer richteg.