Lieserbréif vum Jean-Jacques ToussaintIntl Etude: Eise Gesondheetssystem weltwäit an den Top 10

Laut enger « internationaler Étude iwwer d'medezinesch Betreiung vu Chercheuren op der University of Washington zu Seattle, déi 167 vun 195 Länner ënnersicht hunn. » ass Lëtzebuerg Weltwäit an Top 10 komm esou RTL am Mee 2017

Bravo fir eis Politiker!

Mee, wei  gesäit d'Wierklechkeet, d'Realitéit  hei zu Lëtzebuerg aus?

Huet net schonn an der vierechter CSV-LSAP Regierung een LSAP-Gesondheetsminister d'Remboursementer vu Medikamenter reduzéier? Sinn nët an der leschter CSV-LSAP Regierung Kliniken aus dem Urgence-System erausgeholl ginn?  Si nët schonn dunn an deene betraffene Kliniken Better ofgebaut ginn fir dass dës Kliniken nët méi déi néideg Zuel u Better haten fir Urgencen hunn duerfen ze assuréieren esou wéi d'Regierung dat virgesinn hat? « Wann ech mech nët ieren, sinn ët 105 Better déi eng Klinik muss hunn fir Urgencen duerfen ze assuréieren »

Bei Gambia geet dat Riicht virun an et si gläich 2 LSAP Ministeren d'Gesondheetsministesch an de Minister fir Sozial-Sécherheet déi sech hei fir weider Verschlechterungen an Zoumaache vu Kliniken, Ofbau vu Better an de Kliniken asw Breet maachen.

Wann ee Gambia, der Adem an dem Statec gleewen duerf, da kommen ëmmer méi Leit op Lëtzebuerg Schaffen a Wunnen. Et sollen ëmmer méi Frontalieren op Lëtzebuerg Schaffe kommen. Déi gi wahrscheinlech och bei Dokteren déi hier Praxis hei zu Lëtzebuerg hunn an ginn och a lëtzebuerger Kliniken. Wéi wëlle mir dat da Meeschteren mat ëmmer méi Ofbau vu Better a Servicer?

Mëtt Juni 2017 huet mäin Hausdokter mir eng IRM verschriwwen « déi Mëtt Juli vun engem Spezialist als Noutwenneg fonnt gouf » Ech hu mir och direkt am Juni ee RV gefrot. A kuerzer Zäit krut ech ee RV fir Mëtt Mäerz 2018! A mir sinn an den Top 10!  Top 10 vu wat ?

Hunn d'Aspuerungen vun dëser an der vierechter Regierung d'Ofsécherung vum lëtzebuerger Gesondheet's-System nët drastesch ageschränkt, jo stellen dës Aspuerungen nët d'Ofsécherung vun eisen Gesondheet's-System a Fro?

D'Gesondheetskees an d'Sozialversécherungen stinn sech laut Regierung gutt. 2016 huet d'Gesondheetskees en Iwwerschoss vun 182 Mio EUR.

Bravo a Vive d'LSAP!

An d'Patienten?

Wéineg héiert een vun der Patienten-Vertriedung!

Si mir haut schonn, duerch Falsch Décisiounen, dem zoumaachen vu Kliniken, nët genuch IRM a Kliniken, RV no Méint, asw, elo do ukomm dass mir ët nët méi fäerdeg bréngen déi néideg Medezinesch Ofsécherung fir d'schaffend Vollek zu Lëtzebuerg kënnen ze Assuréieren?

Ginn ët nët just nach 2 Méiglechkeeten d'Ofsécherung vum Gesondheet's-System zu Lëtzebuerg weider kënne ze Assuréieren?

Entweder de Gesondheet's-System zu Lëtzebuerg gëtt der Realitéit ugepasst « manner Waardezäiten an Urgencen a bei alle RV, méi Kliniken, méi Better, méi IRM an all onse Kliniken op alle Siten, d'Ofschafung vun den « automateschen » Aarbecht's-Entloossungen vu Patienten déi 52 Wochen hannert e neen Krank sinn, asw ».

Oder?

Missten nët déi responsabel Ministeren, sollten Sie op deem ageschloene Wee weider goen wëllen , a keen schnellt Ëmdenken a Siicht wier, dat heescht, méi Kliniken, méi  Better an de Kliniken, méi IRM, manner Waardezäiten an den Urgencen a bei alle RV, d'Ofschafung vun den « automateschen » Aarbecht's-Entloossungen vu Patienten déi 52 Wochen hannert e neen Krank sinn, asw, direkt hiren Hutt huelen?

Sinn hei nët och d'Gewerkschaften an d'Patienten-Vertriedung gefuerdert? Sinn dës an dësen Dossieren entschlof?

Wéi heescht ët esou schéin: D'Politik ass kee Spill!

Ass ët nët esou dass d'Politiker vun haut nach just mam Vollek Spillen?