Date de décès : Dimanche, le 18 septembre 2016 à Luxembourg

Carmela CUTECCHIA-FALINO«Tu ne nous as pas quittés
Mais tu t’en es allée au pays de la Vie, Là où les fleurs
Plus jamais ne se fanent
Là où le temps
Ne sait plus rien de nous.
Ignorant les rides et les soirs,
Là où c’est toujours le matin,
Là où c’est toujours serein.»
Extrait du poème Vivre et Croire Père André Marie

Madame Carmela Cutecchia-Falino
Veuve de Monsieur Vito Cutecchia † 2009 
29.7.1929 – 18.9.2016

Nous avons la très profonde douleur de faire part du décès de notre bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand- mère, sœur, tante et cousine, qui nous a quittés dans la Paix du Seigneur le 18 septembre 2016.

L’enterrement aura lieu à Sandweiler le mercredi 21 septembre 2016 à 14.30 heures suivi du service religieux en l’église paroissiale de Sandweiler à 15 heures.

De la part de:

    Isabella et Pietro Losavio-Cutecchia
      sa fille et son gendre et leurs enfants
    Franco Losavio, son petit-fils et son épouse Patricia
    Tonia Losavio, sa petite-fille et compagnon Gilbert Hastert 
    Vito Losavio, son petit-fils
    Maria Cutecchia, sa fille et Dino Azzara, son petit-fils 
    Béatrice et Robert Lenertz-Cutecchia
      sa fille et son gendre et enfants 
    Tonia et Sergio Ventura-Campera
      sa petite-fille et son époux et enfants Tatiana
      Solaya et Leandro
    Dona et Marc Polini-Cutecchia
      sa fille et son gendre et leurs enfants Dana, Claudia et Yann 
    ainsi que toutes les familles apparentées et alliées.

Sandweiler, Livange, Peppange, France et Italie, le 20 septembre 2016.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre chère défunte, voudront bien faire un don au profit de la «Fondation recherches sur le cancer et les maladies de sang», CCPLLULL LU96 1111 0000 8686 0000, avec la mention «Don Carmela Cutecchia-Falino».

Date de décès : Vendredi, le 16 septembre 2016 à Luxembourg

Joseph FOHL

Wéi eiser Härgott gesinn huet, datt de Wee fir de Jos ze schwéier ginn ass, do huet hien den Aarm ëm hie geluet a gesot:                 Komm heem!
Voller Dankbarkeet soe mir Merci fir de Wee,
deen hie mat eis gaangen ass.

Traureg soe mir mengem Mann, eisem Papp, Schwéierpapp, Bopa, Brudder, Schwoer, Monni, Koseng an Dafpätter, dem

Här Joseph FOHL
pensionéierte Portier aus dem Kolléisch
18. 2. 1932 – 16. 9. 2016

e leschten Äddi.

Hien ass friddlech de 16. September 2016, am Alter vu 84 Joer, am CHL entschlof.

D’Begriefnis ass am enkste Familljekrees.
Eng Mass ass en Dënsden, den 20. September 2016, ëm 17 Auer, an der Walfer Parkierch.

Seng Fra: Monique Fohl-Graul
Seng Kanner:
Guy Fohl †
Martine an Albert Kohnen-Fohl, Philippe† 
Marc Fohl
Alain Fohl a Suzanne Gardner
Chantal a Serge Conrad-Fohl, Gilles a Florence 
Seng Schwëster a seng Bridder mat der Famill: 
Nicolas an Thérèse Fohl-Franck
Maria Erpelding-Fohl
Ady Fohl
Jean-Pierre a Christiane Fohl-Assa
Emile an Anni Fohl-Kribs
Seng Schwéiesch a säi Schwoer mat der Famill: 
Josette a Paul Hildgen-Graul
D‘ganz Famill, Frënn an Noperen

E spezielle Merci un déi ganz Equipe vum CHL, den Service vun der Dialyse, Hëllef Doheem an all senge Frënn, déi sech esou léif ëm hie bekëmmert hunn.

Walfer, Kruuchten, Lëtzebuerg, Aangelsbierg, Noumer, Branebuerg, Konsdref, Ierpeldeng/Sauer, Dikrech, Fenteng, den 19. September 2016.

Déi Leit, déi wëllen un eise Jos denken, kënnen dat maache mat engem Don op de Kont: CCPL LU70 1111 2575 3702 0000, „Haus Philippe Kohnen“, oder CCPL LU37 1111 0000 6767 0000, „Fondation Ligue HMC“, mam Vermierk „Don Jos Fohl“.

Date de décès : Samedi, le 10 septembre 2016 à Luxembourg

Simone MULLER

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien- aimée, regrettée et inoubliable cousine,

Simone Muller

survenu à Luxembourg le 10 septembre 2016, après une longue maladie, dans sa 80e année.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité familiale.
Une messe en souvenir de Madame Muller sera célébrée le jeudi, 15 septembre 2016, à 11 heures en la chapelle du Glacis.

De la part de:

Janine et Jean Ginestet-Muller leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Date de décès : Samedi, le 10 septembre 2016 à Luxemborg

Gust SCHMIT

Mat schwéierem Häerz deele mir den Doud mat vu mengem gudde Mann, eisem gudde Papp, Schwéi- erpapp, Bopa, Schwoer, Monni, Koseng an Dafpätter, dem

Har Gust Schmit
Mann vum Marie-Josée Lutgen 
22. 5. 1931 – 10. 9. 2016

D’Begriefnis ass am enkste Familljekrees.
Eng Mass gëtt gehalen an der Porkierch zu Walfer, de 14. September 2016, um 16 Auer.

Et traueren ëm hien:

   seng Fra:
      Marie-Josée Schmit-Lutgen
   seng Kanner:
      René a Josiane Schmit-Bausch
      Jean-Paul a Simone Schmit-Recktenwald
   seng Enkelen:
      Eric, Yannick, Cedric Schmit a Colin Schmit
   an d’Familljen:
      Henin, Kratzenberg, Scheck, Lutgen, Pena, Lucas, Urbano

Bäreldeng, Beggen, Miersch, Cap an Ettelbréck, den 13. September 2016.

Déi Leit, déi besonnesch wëllen un de Gust denken, kënnen dat maache mat engem Don un „Médecins sans frontières“, CCPLLULL LU75 1111 0000 4848 0000, mam Vermierk „Don Gust Schmit“.

Date de décès : Jeudi, le 8 septembre 2016 à Luxembourg

Andrée SCHARTZ-WAGENER

La vie est un devoir, Tu l'as accompli
La vie est une chance, Tu l'as saisie
La vie est un rêve,
Tu en as fait une réalité
La vie est un défi,
Tu lui as fait face
La vie est bonheur,
Tu l'as mérité
La vie est éternelle pour toi, 
auprès de Dieu.

Extrait de la prière de Mère Teresa

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Andrée Schartz-Wagener

décédée à l'hôpital du Kirchberg, le 8 septembre 2016 à l'âge de 87 ans.
La dispersion des cendres aura lieu dans l'intimité familiale.

Vous en font part:

     Joseph Schartz †
     Michel Schartz †
     Maisy Schott-Schartz
     Astrid Schloeder-Wagner 
     Albert et Rita Shellard-Wagener
        leurs enfants et petits-enfants 

Luxembourg et Montréal, le 13 septembre 2016.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la chère défunte voudront bien faire un don au profit de la «Chorale Heemelsdéiercher», CCPLLULL LU86 1111 1110 5991 0000 avec la mention «Don Andrée Schartz-Wagener».

Date de décès : Mardi, le 6 septembre 2016 à Luxembourg

MarieThérèse MEYSEMBOURG-TRAUSCH

An déiwer Trauer deele mir den Doud mat vu menger léiwer Fra, eiser häerzensgudder Mamm, Schwéiermamm, Boma, Schwéiesch, Tatta, Kusinn an Dafgiedel, der

Madame Marie-Thérèse Meysembourg-Trausch 
Fra vum Ferd Meysembourg 
14. 1. 1932 – 6. 9. 2016

Si ass gestuerwen am Haus Omega, versi mat den hellege Stierfsakramenten.

D'Begriefnis ass am enkste Familljekrees.
De Läichendéngscht ass zu Béiweng an der Kierch e Freideg den 9. September um 16.00 Auer.

Et traueren ëm si:

hire Mann
     Ferd Meysembourg
hir Kanner
     Guy Meysembourg an Oksana Katchmarska 
     Carlo Meysembourg an Tamara Makarova 
     Jos Meysembourg an Nancy Holtgen
hir Enkelkanner 
     Martha an Tania
     Misha, Alexandra, Elena, Lilly a Mathis
     Max an Nik
hir Schwësteren, Bridder a Schwoeren
     Famill Jos † an Adely Trausch-Wilwert an d’Kanner 
     Famill Jean a Gemma † Friedrich-Trausch an d’Kanner 
     Famill Fernand † an Alix Trausch-Wilwert an d’Kanner 
     Famill Marcel a Marie-Eugénie Meysembourg–Bartolé an d'Kanner
     Raymond Meysembourg
     Famill Charel an Triny † Meysembourg-Kies an d'Kanner
An d’ganz Famill.

Ee spezielle Merci dem Dokter Jean-Paul Hammerel an dem Personal vun der Verbandskëscht.

Béiweng, Elleng, Réiser, Metz a Fëlschdref, den 8. September 2016.

Déi Leit, déi eiser léiwer Verstuerwener besonnesch wëlle gedenken, kënnen dat maache mat engem Don un „Médecins sans Frontières MSF“, CCPLLULL LU75 1111 0000 4848 0000, mam Vermierk „Don Marie-Thérèse Meysembourg-Trausch“.

Date de décès : Mardi, le 6 septembre 2016 à Luxembourg

Cecile ZEHREN-WEILER

Mat schwéierem Häerz deele mir mat, dass eis gutt Mamm, Bomi, Urbomi, Schwéiermamm, Schwës- ter, Tatta, Kusinn an Dafgiedel verstuerwen ass.

Madame Cecile Zehren-Weiler
Witfra vum Michel Zehren 1916 – 1985

Si ass de 6. September 2016, an der Klinik zu Eech, am Alter vun 93 Joer, entschlof.

Mir soen hir Äddi an enger Zeremonie am Krematorium zu Hamm, e Freiden, den 9. September 2016, um 11.30 Auer.

Et traueren ëm si:

    Liliane a Jos Mouton-Zehren
    Erny an Denise Zehren-Jaerling
    Jeff an Annick Mouton-Felten mam Eva  
    Marc an Annette Mouton-Jaffke mam Jana 
    Ernest Weiler a Famill
    an d'ganz Famill, Frënn a Bekannten.

E spezielle Merci un den CIPA Nidderaanwen.

Nidderaanwen, Sennengerbierg, Beggen, Kanech, Münschecker an Näertrech bei Wooltz, den 8. September 2016.

Déi Leit, déi besonnesch un eis Verstuerwe wëllen denken, kënnen dat gäre maache mat engem Don un d'„Fondation Cancer“, CCPLLLULL LU92 1111 0002 8288 0000, mam Vermierk „Don Cecile Zehren“.

Date de décès : Lundi, le 5 septembre 2016 à Howald

Robert LARÈRE

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de notre bien- aimé et inoubliable époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père,

Monsieur Robert Larère
2. 4. 1925 – 5. 9. 2016

Il est décédé paisiblement au CIPA à Howald à l'âge de 91 ans. 

L'enterrement aura lieu en toute intimité.
Le service funèbre sera célébré en l'église paroissale le jeudi 8 septembre 2016 à 17 heures à Howald.

De la part de:
       son épouse: Thérèse Larère-Schummers
       ses enfants:
       Gérard et Nicole Larère-Grün
       Eliane et André Gillen-Larère
       Renée et Marcel Klein-Larère
       ses petits-enfants:
       Laurence Gillen et Andreas Platzdasch
       Nadine et Ernest Pirsch-Gillen
       Pascale Gillen et Roby Schmit
       Géraldine et Marc Neuens-Larère
       Patrice Larère
       David et Renata Klein-Esteves
       Romy Gillen
       Thierry Klein
       ses arrière-petits-enfants:
       Ben, Nik, Christophe, Emma, Kati, Nathalie, Matteo et Noalie.

Un grand merci au Docteur Maurice Graf pour son dévouement et au personnel du CIPA Howald pour les soins exemplaires.

«Hie war een häerzensgudden a léiwe Mënsch.»

Howald, Junglinster, Luxembourg, Dalheim et France, le 7 septembre 2016.
Les personnes désirant honorer sa mémoire voudront bien faire un don au «Déierenasyl Gasperich», CCRALULL IBAN LU19 0090 0000 5277 6002, avec la mention «Don Robert Larère».

Date de décès : Mercredi, le 31 août 2016 à Luxembourg

Jacqueline HOLTZ

Mënschen, déi mir gär hunn, bleiwe fir ëmmer an eisem Häerz.

Mat schwéierem Häerzen deele mir den Doud mat vun eiser léiwer an onvergiesslecher Schwëster, Tatta a Kusinn, der

Madame
Jacqueline Holtz
25.4.1936 – 31.8.2016

Si ass onerwaart vun eis gaangen, am Alter vun 80 Joer.

D'Begriefnis ass e Samschdeg, den 3. September 2016, ëm 16 Auer zu Bouneweg um Kierfecht, am Krees vun der Famill an de Frënn.

Uschléissend gëtt eng Mass gehalen zu Bouneweg an der Porkierch.

Et traueren:

     Nicole Holtz
     Andrée Penning-Holtz
     Claude a Viviane Penning-Tibesar mat de Kanner, Michèle,
          Marc a Célia Daniel a Julia
     Penning-Bannasch mat de Kanner, Philippe a Liv
     an d'ganz Famill.

Bouneweg, Weiler-la-Tour an Hueschtert (Nidderaanwen), den 2. September 2016.

Déi Leit, déi eiser léiwer Verstuerwener besonnesch wëlle gedenken, kënnen dat maache mat engem Don op de Kont vun „Médecins sans Frontières“, CCPLLULL LU75 1111 0000 4848 0000 mam Vermierk „Don Jacqueline Holtz“.

Date de décès : Dimanche, le 28 août 2016 à Ettelbruck

Maggy BAUSCH-ALLARD

Du hues e grousst Lach hannerlooss, wat kee ka fëllen, 
Du wäers eis ëmmer fehlen.

Mat Léift an Dankbarkeet soe mir Äddi eiser gudder an onvergiesslecher Mamm, Schwéiermamm, Bomi a Liewenspartnerin, der

Madame Maggy Bausch-Allard genannt „Pëpp“
3. 7. 1946 – 28. 8. 2016 
Witfra vum Julien Bausch

Si ass friddlech entschlof am CHdN zu Ettelbréck.

D'Begriefnis ass am Familljekrees.
Eng Mass gëtt gehalen zu Steesel an der Porkierch, den 30. August 2016, ëm 16 Auer.

An déiwer Trauer:

        John a Marie-Jeanne Bausch-Arendt mam Lana a Sally 
        Paul Richard, hire laangjärege Liewenspartner mat 
           senger ganzer Famill
        hir Bridder:
       Jos † an Henriette Allard-Friedrich 
       Marcel (Men) † a Catherine Allard-Reuter 
       an d'ganz Famill.

Wëlwerwolz a Bauschelt, den 30. August 2016.

Wie besonnesch u si denke wëll, kann dat maache mat engem Don un d'„A.L.P.A. Luxembourg“, CCPL LU05 1111 0659 4683 0000, mam Vermierk „Don Maggy Bausch“.