Apdikten

Pharmacie Centrale de Mersch (Mersch)
18 place St Michel
L-7556 Mersch
Tél: 32 01 66 / Fax:

Pharmacie de Bertrange (Bertrange)
10 rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
Tél: 31 64 46 / Fax:

Pharmacie de Limpertsberg (Luxembourg)
1 avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Tél: 22 72 84 / Fax:

Pharmacie de Redange (Redange)
17 Grand-Rue
L-8510 Redange
Tél: 23 62 40 1 / Fax:

Pharmacie des Vignerons (Remich)
27 rue Foascht
L-5534 Remich
Tél: 23 66 90 31 / Fax:

Pharmacie du Château (Differdange)
17 Avenue Charlotte
L-4530 Differdange
Tél: 58 83 09 / Fax:

Pharmacie du Nord (Esch-sur-Alzette)
28 rue Victor Hugo
L-4140 Esch-sur-Alzette
Tél: 55 41 09 / Fax:

Pharmacie du Réiserbann (Bivange)
2 rue Edward Steichen
L-3324 Bivange
Tél: 26 36 51-1 / Fax:

Pharmacie Rommes (Diekirch)
1 rue St. Antoine
L-9205 Diekirch
Tél: 80 35 85 / Fax:

Informatioune vum Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois asbl ( http://pharmacie.lu/ )