REPLAY - De leschte Cyclissem-Video nach eemol kucken

Le Journal du Tour (23.07.2017)
Andréck vun der 21. a leschter Etapp, déi am Sprint gewonne gouf vum Hollänner Dylan Groenewegen.