CSV wëll kämpfen (18.10.2018)
D'CSV fillt sech hire Wieler, déi si gewielt hunn, verflicht a wëll elo bis zum Schluss kämpfen. Eis Éier verlaangt dat, dat sot de Calude Wiseler.