VIDEO: Op der PlëssTraditionell Schongpyramid, fir Solidaritéit mat Bommenaffer ze weisen

Déi franséisch Hëllefsorganisatioun "Handicap International" hat um Samschdeg, wéi all Joers, hir Schongpyramid op der Plëss an der Stad opgebaut.

Esou konnte een sech solidaresch weisen mat den Affer vu Bommen.

Dernierft gouf et allerlee Expositiounen a soss Stänn, wou zum Thema sensibiliséiert gouf.
Traditionell Schongpyramid (06.10.2018)
Déi franséisch Hëllefsorganisatioun "Handicap International" hat um Samschdeg, wéi all Joers, hir Schongpyramid op der Plëss an der Stad opgebaut.

PDF Pressedossier vun Handicap International