75 Joer Liberatioun vun der Stad Ettelbréck (21.9.19)